Jak mohou pracující zastavit imperialistickou válečnou mašinérii?

Mnoho pracujících sleduje katastrofické události, které se odvíjejí na Středním východě, a ptají se, co mohou udělat pro zastavení tohoto imperialistického masakru. Organizovaná a mobilizovaná pracující třída má moc zastavit agresory. Následující článek napsali naši soudruzi z Británie a nabízejí návrh k přijetí v odborových organizacích a vysvětlují, co mohou pracující udělat proti imperialistické válečné mašinérii.

[Source]

Dělníci po celém světě s hrůzou sledují, jak izraelský stát zahajuje kampaň kolektivního trestání Palestinců uvězněných v Gaze.

Poté, co byla izraelská vládnoucí třída překvapena organizovanými útoky Hamásu, se rozhodla pro brutální odvetu.

Vnímajíce toto bombardování a zabíjení civilistů, mnozí v Británii si kladou otázku: co můžeme udělat, abychom pomohli?

Především musíme pochopit, že naše síla spočívá v naší kolektivní organizaci a mobilizaci, například v odborech.

Pokud jste v odborech, měli byste se tedy pokusit přimět své vedení, aby přijalo náš modelový návrh, který jednoznačně vyjadřuje solidaritu s palestinským lidem, odsuzuje útoky izraelského státu a spoluúčast britského imperialismu.

Akce pracujících

Tento návrh ukazuje na skutečnou příčinu konfliktu: ne na to, kdo střelil první, ale na to, kdo je utlačovatelem, a kdo v útlaku pomáhá.

Ale více než jen odsuzovat imperialisty, návrh vyzývá k akci. Musíme porozumět naší skutečné síle: naší schopnosti mobilizovat se a demonstrovat; a hlavně, odepřít poskytování naší pracovní síly.

To neznamená jednat individuálně - nepřijít do práce v pondělí ráno; odmítat kupovat tento nebo onen produkt - ale kolektivně.

Síla pracující třídy nepochází z našich rozhodnutí jako spotřebitelů, ale z naší role jako výrobců. Nejsme zákazníci, ale pracující.

Ať už prostřednictvím odborů nebo jinak, kolektivní akce organizované pracující třídy - zejména v odvětvích, na kterých kapitalisté závisí k udržení své válečné mašinérie - může mít přímý dopad na výsledek těchto bojů.

Takováto militantní masová akce může přímo zasáhnout imperialisty tím, že zastaví výrobu zbraní, kterými je zásobován Izrael. Nemohou shazovat bomby, které nemají!

Tímto způsobem mohou pracující realizovat plný potenciál síly, kterou drží ve společnosti. I jedno pracoviště podnikající kroky může mít obrovský dopad na události a inspiruje ostatní dělníky, aby se k akci přidali.

Poučení z historie

Vezměme si jeden velkolepý příklad: V roce 1974, po puči Pinocheta v Chile, dělníci v továrně na výrobu motorů Rolls Royce v East Kilbride ve Skotsku zareagovali přesně takto:

Poté, co zjistili, že opravované proudové motory patří chilské juntě, odmítli se dotknout těchto klíčových leteckých součástí.

Tento bojkot pracovníků trval tak dlouho, že samotné motory rezavěly - což zabránilo jejich použití při vraždění chilských pracujících, vzdálených tisíce mil.

Podobně se v roce 2019 námořníci organizovaní odborovou organizací CGiL v Janově v Itálii vzedmuli ke stávce, aby zabránili naložení nákladu zbraní na saúdskou loď určenou pro použití ve válce reakčního saúdského režimu v Jemenu.

Právě loni se řečtí železniční pracovníci pokusili zabránit přepravě tanků na Ukrajinu pro použití v tamním konfliktu.

Můžeme také poukázat na zastavení přepravy zbraní přímo do Izraele:

Nejvýznamněji je případ jihoafrické odborové organizace SATAWU, která odmítla vyložit izraelskou loď během bombardování Gazy ze strany státu Izrael v roce 2021.

Ve světle agrese izraelského státu tyto inspirativní příklady poskytují klíčové lekce o tom, jak by měli pracující bojovat proti útlaku Palestinců dnes - využitím své role ve výrobě a distribuci k zastavení imperialistických válečných štváčů.

Nepřítel na domácí frontě

Takové hnutí by se také muselo zaměřit na 'naši vlastní' vládnoucí třídu. Režim Netanjahua může jednat beztrestně, protože americký a britský imperialismus vidí silný Izrael jako klíčový pro své zájmy na Středním východě.

Abychom byli schopni bojovat proti takové síle, musíme přemýšlet i o větším měřítku. Kampaně dělnických akcí proti výrobě a přepravě zbraní jsou pouze začátek.

Svržení našich imperialistických vlád, nepřátel doma, a také kapitalistického systému, který reprezentují a obhajují, je konečně tím, co zabrání izraelským agresím a definitivně ukončí válku.

Nemůžeme spoléhat na buržoazní diplomacii a mezinárodní organizace jako 'Spojené' národy - a další takové nástroje imperialismu - aby skutečně přinesly mír. Jedinými skutečnými přáteli, které palestinské masy mají, jsou pracující lidé světa.

Rozbitím vlastních imperialistických států mohou pracující na Západě poskytnout skutečnou třídní solidaritu palestinské věci. To je způsob, jak můžeme pomoci získat svobodu pro utlačované miliony na Středním východě a po celém světě vůbec.

Vláda pracujících

Více než pouze zastavovat výrobu a distribuci zbraní by měli pracující v odvětví výroby zbraní také bojovat o vlastnictví a kontrolu nad tímto průmyslem.

Tímto způsobem by mohly být továrny a stroje přeorientovány ze zbrojního průmyslu k něčemu společensky užitečnému, jako je výzkum ekologicky šetrných technologií či třeba zdravotnického vybavení.

S tímto základem by, jako součást socialistického plánu produkce, mohly být využity zdroje společnosti a dovednosti pracovníků k prospěchu lidí a planety, nikoli k ziskům soukromých výrobců zbraní.

Role komunistů v odborech spočívá v tom, aby spojili všechny tyto nitky; zvyšovali vědomí a poskytovali pracovníkům sebedůvěru a pocit vlastní síly; a byli nejodhodlanějšími bojovníky za pracující třídu a zároveň internacionalisty.

Pokud souhlasíte s naším programem, přidejte se k nám ještě dnes.

Join us

If you want more information about joining the IMT, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.