مداخله مارکسیسستهای پاکستان دربه حر کت در آوردن جنبش علیه ترور بی نظیر بوتو

Persian translation of The intervention of the Pakistani Marxists in the movement against the assassination of Benazir Bhutto (January 9, 2008)

چهارشنبه 9 ژانویه 2008این گزارش بسیار مهم را ما فقط از رفقایمان در پاکستان در یافت می کنیم .این نشان داد که ترور بی نظیر بوتو عاملی تاثیر گذاری بود در وادار کردن مردم به تظاهرات خیابانی و موقعیت فعلی شباهت بسیار زیادی دارد به یکشنبه خونین سال 1905 در روسیه تزاری .در این گزارش به وضوح نشان داده می شود که مبارزان مارکسیسیت پاکستان نقش اساسی را در به حرکت در آوردن جنبش های توده ای بازی می کنند و با متحد شدن خواسته های دموکراتیک با ایده های انقلاب سوسیالیستی توده های مردم را به طرف خود جلب می کند تا آماده یک انقلاب کبیر در این کشور بزرگ اسیایی 160 میلیون سکنه ای اسیا باشند انبوهی از اخبار حاکی از خشم و سوگواری توده های مردم به خاطر ترور بی نظیر بوتو بیرون آمد مداخله مارکسیستها در تمامی نقاط کشور رهبری اعتراضات و جنبش ها را به دست گرفتند انها می خواستند در یک تصمیم هنگام سوگواری رژیم فاسد کاپیتالیسم و فئو دالیسم را با یانقلاب سو سیالیستی سرنگون کننند

Rawalakot ترور وحشیانه بوتو اولین عملیات توسط دولت پاکستان در این کشور نبود که تعمدا رهبران توده های مردم را هدف می گرفت پدر او ذولفقار علی بوتو اعدام شد و دو تن از برادرانش به طرز بی رحمانه ای به قتل رسیدند اگر چه وااکنش عظیم توده های مردم بعد از این ترور خونین تا قبل از این حادثه با این وسعت در هیچ نقطه ای از جهان روی نداده بود برای مردم فقیر و تهی دست بی نظیر بو تو در این کشور تجسم یک رویا بود یک رویای پر از شکوفایی و آینده پر رونق که می توانست انها را از تیره روزی و زندگی بدبختانه نجات دهدوقتی مقامات دولتی واکنش نشان دادند که این حادثه را انتظار داشته اند توده های مردم در اندازه های بزرگ خارج شده ورنجش و عصبانیت خود را علیه دولت اعلام کردند مخصوصا در ایالت سندبسیاری از تشکیلات دولتی اشغال شدند و یا تبدیل به خاکستر شدند . بانکها که مظهر بهره کشی کاپیتالیستی بودند یکی از مهمترین اهداف توده های مردم ناراضی بودند در 28 و 29 . 30 دسامبر هیچ دولتی بطور موثر در کشور نبود تمامی کارکنان دولتی از خشم توده های مردم پنهان شده بودند و کل کشور به حالت تعطیل در آمده بود در طی این روزها تمر کز و توجه بر روی نیدرو روستای اجدادی خانواده بوتو بود مکانی که بی نظیر بوتو در 28 دسامبر 2007 در انجا اقامت نمودبودو تمامی نیرو ها بر حسب سنت رهبری حزب مرم را در جلسه 30 دسامبر با حضور هیات رئیسه جایگزین کردندرفقای ما قبل از جلسه به نیدرورفتندو قبل از جلسه تعداد زیادی از انها متحد با مردم عزادار بودند وضعیت غالب در یک جمله غم و اندوه بود اما وضعیت با ورود رفقای ما از سوگواری و غم اندوه به هیجان انقلابی تبدیل شد وقتی که که رفقای ما شروع به فریاد زدن های انقلابی کردند رهبری رفقا را رئوف لوند که شعار می داد(بی نظیر با خون تو انقلاب می اید) یا( زنده باد بوتو زنده باد بوتو) و یکباره کاملا جو دوباره مردم را در عوض به جای گریه زاری کردن متعهد به خونخواهی از رهبران این ترور کرد

این شعارها همانند اتش گسترش پیدا کرد و تمام نیدرو و گارهای خدا انعکاس این شعارها بود همچنین بعضی در اثر ازدیاد این شعارها در طی مدت کنفرانس مطبوعاتی عاصف علی زرداری و همچنین از طریق دوربین های تلوزیونی به سراسر جهان مخابره گردید

همزمان با گردهمایی همه فعالان مردمی مارکسیست های پاکستان نیز با تمام انرژی در سطوح رهبری در گیر در جلسات بودند در یک میتینگ در ششم ژانویه در لارکانا رفیق ریاض لوند که یک مخالف و از اعضای مجلس ملی بود گفت در حالت بحرانی امروز یک انقلاب می بایست در دستور کار قرار گیرد و این ایده به وسیله بیشتر مردم حاضر حمایت شد در هفتم 2008 ژانویه در لاهور ایالات پنجاب که هیات رئیسه حزب مردم در ان بودند رفیق منظور سخنرانی نمود که یک التر ناتیو انقلابی باید برای خونخواهی از این ترور اتخاذ گردد و با اهمیت دادن به این حادثه نشان دهیم که هیچ مصالحه و توافقی در کار نخواهد بود

رادیکالی شدن فضا نیز بعد از این حادثه بر روی جوانان تاثیر گذاشت یک تغییر جهت اساسی در هشتم ژانویه در رهبری اتحادیه مردم و دانشجویان (psf) پنجاب رخ داد رفیق زهیب که دبیر کل اتحادیه دانشجویان و مردم( (psfبود در یک میتینگ با حضور رهبران دانشجویی و مقامات بلند پایه از کل ایالت سخنرانی نمود در این تجمع دانشجویان شعار می داند که انتقام این ترور را می بایست با حرکت به طرف یک انقلاب سوسیالسیتی گرفت و فریاد (انتقام برای بی نظیر ) تمام ان ناحیه پنجاب را گرفته بود و تصمیم گرفته شد که یک مانیفست انقلابی جدید برای (psf) برای هفته ها ی اندکی انتشار یابد

اعلامیه ها در پی ترور بی نظیر بوتو

یک اعلامیه برای ترور بی نظیر بوتو بوسیله تلاش رفقایمان همچنین(ptudc)و اتحادیه (psf) پنجاب در تعداد انبوهی منتشر شد مردم مشتاقانه این اعلامیه ها را با دست بر می داشتند و یک چهارم از یک میلیون اعلامیه که چاپ شده بودند فورا تمام گردیدادبیات بکار رفته در این اعلامیه ها به گونه ای بود که هر کس ان را می فهمید محتوای انها یک جایگزین انقلابی وانتقام از حکومت توسط یک انقلاب سوسیالیستی بود این اعلامیه ها همچنین به زبان سندی تکثیر شدند و در تمام ایالات به طور زیاد منتشر شد این اعلامیه ها در شهر های مختلف توسط کاندیداهای انتخابتی حزب مردم تکثیر شده و در تعداد انبوهی منتشر شدند همچنین این اعلامیه ها در کراچی نیز منتشر گردید

یکی از خواسته های مطرح شده در این اعلامیه مقاومت و تشکیل کمیته های اعتراضی برای سازماندهی کردن خشم توده های مردم بود تعدادی از این قبیل کمیته ها در اقصی نقاط کشور بطور مستقل تشکیل شدند و انها با رفقایمان فعالیت می کردند از انها رهبری و اهدافشان را می گرفتند بسیاری از این کمیته های فعال بودند و به طور موثر در تمام مناطق فعالیت می کردند

اتحاد معترضین در تمام کشور رفقایمان در شهر های بزرگ و کوچک اجتماعات هزاران نفر از مردمی را که شرکت کرده بودند را رهبری می نمودند فقط بعد ازخبر به قتل رسیدن بوتو در کسور رفیق منظور هزاران نفر از رفقا را بیرون اورد و در خیابانها تعداد زیادی از مردمی که به انها بپیوستند. انها همچنین رهبری کردند 5000 هزار نفر از مردم را در خیابانهای کسور. تمامی مغازه ها به حالت تعطیل در آمده بود و کل شهر توسط یک اعتصاب عمومی که در نتیجه راهپیمایی بود فلج شده بود روز بعد بعد از تدفین بی نظیر بوتو اجتماع دیگری توسط نمازگزاران حاضر در مراسم تدفین در کسور ترتیب داده شد و قریب به 10000 هزار نفر از مردم در اطراف شهر به راهپیمایی پرداختند بعد از این تظاهرات رفیق منظور عهد کرد که بهای خون این جنایت خونین را باید توسط یک انقلاب سوسیالیستی گرفت او گفت قوای سیاه امریکایی و دولت پاکستان آینده توده های مردم را به گروگان گرفته اند اما این به واقعیت نمی پیونند که توده های مردم عقب بنشینند انها خود را از این بدبختی و بیچارگی با انتقام خارج می کنند

در لاهور رفقایمان در(ptudc ) اعلامیه هایی را در کارخانه ها و شعباتشان توزیع نمودند تعداد بسیار زیادی از این اعلامیه ها در کارگاهای راه اهن که هزاران نفر در انجا حضور داشتند توزیع شدند که در حال سوگواری بودندبعد از خواندن این اعلامیه ها انها بدون داشتن رهبری سنتی تصمیم به سازماندهی تظاهرات عظیمی گرفتند بعد از این تصمیم راهپیمایی اعتراضی بزرگی توسط نمازگزارانی که در مراسم تدفین شرکت کرده بودند و توسط رفیق صادق بیگ .دبیر کل اتحادیه مهنت کوش در خط راه اهن پاکستان و رفیق الیاس امین رهبری گر دید

در سیلکوت یک اعلامیه به تعداد انبوهی تکثیر شد و در میان مردم توزیع شد و راهپیمایی بزرگی با شرکت فعالانه رفقایممان بر پا شد و چندین کمیته اعتراضی در سیلکوت و داسکا تشکیل گردید که فعالان در ان در مورد جایگزینی یک انقلاب با هم مشورت می کردند

راولپندی شهری که بی نظیر بوتو در ان به قتل رسید و پدر او ذولفقار علی بوتو به دار آویخته شد این شهر بیشترین غارت را توسط کارگران به خود دید رفقایمان شر کت فعالانه ای ار این اعتراضات داشتند و بیانیه های زیادی را منتشر نمودند

در اتووک رفیق پرویز مالیک یکی از مهمترین رهبرانی بود که فعالیت های اعتراضی را در کل منطقه بر عهده داشت شعارهای متنوع تاریخی بزرگ انقلابی سر داده می شد

در فیصل آباد رفقای ما در راپیمایهای مختلفی شرکت کرده و بیانیه هایی در تعداد انبوه در میان کارگران صنعت نساجی توزیع نمودند

یکی از بزرگترین راهپیمایی ها در پنجاب در شهر جنگ بر گزار گردید که توسط رفقای مبارزمان رهبری می گر دید رفقایمان شعارهای انقلابی سر می دادند و تنها را ه به طرف جلو را یک انقلاب می دانستند پرچم های زیادی با شعار های انقلابی از (ptudc)در راهپیمایی به چشم می خورد

مولتان به عنوان مقر اصلی حزب مردم پاکستان بعد از شنیدن خبر ترور تظاهرات ها و راهپیماهیهای بزرگی بر پا گر دید همچنین میتینگ ها و سمینارهای تاریخی بزرگی در پی این ترور برگزار شد و تمامی این فعالیتها حول محور رفقایمان که بر نامه های انقلابی را برای کارگران داشتند آمده بودند

رفقایمان در دانشگاه(bzu) در مولتان صدها نفر از دانشجویان در نقاط مهم شهر راهپیمایی کردند رفقایمان خشم دانشجویان را کانالیزه کرده و انها را رهبری کردند تا خودشان کمیته های مقاومت را تشکیل دهند

یکی از بزرگترین تظاهراتها در نووا شهار در سوم ژانویه بر گزار شد که نزدیک به 4000 نفر ازمردم در ان شر کت جستند این تظاهرات توسط الیاس خان که یکی از قدیمی ترین رهبران حزب مردم بود رهبری می شد همچنین رفقایمان کرگران را هدایت می کردند و رفقای مبارز به انها می گفتند این انتقام تنها توسط یک انقلاب سو سیالیستی میسر می شود

در کوت ادو شهری بزرگ که کارگران صنعتی در ان هستند تظاهرات بزرگی سازماندهی شد .رفیق علی اکبر از (ptcl)و رفیق شهریار از (kapco) رهبری می کردند کارگران را در تظاهراتها و راهپیمایی های مختلف.تظاهراتها همچنین در شهر های لایا علی پور و همچنین کلور کوت سازماندهی گردید

رفیق دی جی خان دانشجویان کالج های مختلف را رهبری می کرد و خیابانها ی مهم شهررا در اعتراض به این کشتار مستود می کردند تمامی مغازها درخیابانهای شهر بعد از اینکه رفقایمان رهبری اعتراضات را بر عهره گرفتند تعطیل شدند میتینگهای تاریخی در تمام کالجها در زمانی که برنامه های انقلاب مورد بحث بود پیش می رفت

در جامپور رفقایمان با کمک معترضین تمامی جاده های اصلی را در اعتراض به این ترور وحشیانه بستند رئوف لوند یکی از رهبران مبارز رهبری هزاران نفر از مردمی را که در تظاهرات شرکت کرده بودند بر عهده گرفت وقتی که از شهر نیدرو بر گشت حالا میتینگ های تاریخی در شهر ها و روستا های مجاور این عمل وحشیانه را محکوم کردند

رحیمیار خان یکی از رفقای ما که رهبری تظاهرات عظیمی را در شهر بر عهده گرفته بود در سخنرانی انتقام بوتو را با یک بر نامه انقلابی خواستار شد سخت گیری های زیادی بر روی فعالان حزب مردم بعد ار اینکه 300 نفر از انها در تظاهرات دستگیر شدند گرفته شد نزدیک به 25 نفر از رفقایمان که به طور درو غ بر چسب ( فعالان تروریستی ) به انها زده شده است در مکانهای مختلفی که بطور محرمانه می باشند نگهداری می شوند رفیق حیدر چوغتای که به وسیله پلیس مورد تعقیب بود و تمام شهر برای دستگیری وی جستجومی کردند اما تا الان هنوز دستگیر نشده است.

در صدیق اباد رفقایمان عباس تاج و قمر هزاران نفر از مردم را به کمک رهبران محلی حزب مرم رهبری کردند بعد از سخنرانی در تظاهرات ضمن محکوم کردن دولت اعلام کردند که این خون به اسانی فراموش نمی شود و توده های مردم انتقام این خون را خواهند گرفت یکی از خیابانهای اصلی شهر بعد از این حادثه به نام بی نظیر بو تو گذاشته شد

در منطقه سند چندین فعالیت سازماندهی شدند در شهر دادو همه ساختمانهای دولتی فتح شده یا به خاکستر تبدیل شدند همچنین خانه های رهبران جناح راست (مسلم لیگ) که توسط زرداری قاتل لیگ نامیده می شدند در اتش سوختند رفقایمان همچنین در سند و ارد و بیانیه هایی را توزیع کردند و دانشجویان و کارگران را در کمیته هایی سازماندهی کردند

در میر پور خاص رفقایمان در اتحادیه های پزشکی و دیگر انجمن ها سازماندهی کردند مردم را در کمیته هایی و هزاران بیانیه را توزیع کردند در شهر خیر پور که همچنین مورد هجوم و غارت قرار گرفته بود رفقای ما کمیته های مقاومت را سازماندهی کردند در تا در راهپیمایی بزرگی بوجودا ورند

در حیدر آباد رفقای ما بیانیه هایی را به طور انبوه در شهر سند تکثیر کردند . رفقای ما در اینجا هدایت می کردند دانشجویان را در تمامی دانشگاها در تظاهرات های اعتراض آمیز .

در جامشورو اجتماع بزرگی در محل استقرار رفقای ما در (ptudc )بر گزار شد و در مورد برنامه های انقلابی صحبت کردند

در کراچی بعد از این ترور که دیگر تبدیل به یک جهنم واقعی شده بود و تمام بانکها و ادارات دولتی غارت شدند حزب مردم پاکستان خواستار تحقیقات ازادانه و منصفانه در مورد ترور خانم بوتو شدند و رفیق ریاض لوند که یک اهنگر و مارکسیست بود و در فعالیتهای انتخاباتی از هیات موکلان na _257 بود بسیاری از میتینگ های به یاد ماندنی را با کمک راجا رزاق رفیق بلوچ و رهبران دیگر گروها در کراچی بر گزار نمود

همچنین اعلامیه ها در خانه های بیش از 385000 نفر از رای دهندگان توزیع شد همچنین بیانیه هایی در دیگر احزاب کراچی توزیع گردید در یک اجتماع پر شور که توسط اتحادیه کارگران(pia)بر گزار شد رفقایمان از التر ناتیوهای انقلاب صحبت کردند همچنین کمیته های مقاومت به سرعت در منطقه ملیر تشکیل شد

اولین کمیته های اعتراضی در کشور پاکستان در صنعت فولاد این کشور توسط لال خان یکی از رهبران مبارز که در زمان حادثه حاضر بود تشکیل گردید این کمیته کارگران صنعت ذوب آهن را که همگی به خشم آمده بودند را هدایت می کرد یک پیمان خونخواهی توسط bnt در میدان لاهور هنگامی که هزاران نفر از کارگران صنایع مختلف حاضر بودند بسته شد

در بلوچستان جنگ بسیار شدیدی در گرفت و بسیاری جانشان را از دست دادند همچنین بسیاری از فعالین در امان ماندند علی رغم این وضعیت مشکل رفقای مبارزمان در یکی از شهر های مهم این ایالت یعنی کیوتا تظاهرات بزرگی را در اعتراض به این ترور برگزار کردند رفیق نظر منگال دبیر کل حزب کار گر مردم بلوچستان به همراه رباب صدر علی و علی احمد پارکانی این راهپیمایی ها را رهبری می کردند همچنین کارگران حزب ملی نیز به این راهپیمایی ها پیوستند و این نشاندهنده این است که چگونه یک مبارزه طبقاتی انقلابی می تواند تمامی موانع را از میان بردارد و واحد های کارگری می تواند گروهای مبارز بوجود آورند زنان حزب مردم پاکستان نیز در بلوچستان رهبری راهپیمایی هایی را در دانشکده mpa بر عهده گرفتند این راهپیماییی ها توسط رفیق نسرین تاج و روبینا منگال و شکیلا بلوچ رهبری می شد و این راهپیمایی تبدیل به یک میتیینگ گسترده در منان چووک شد علی احمد پارکانی و مالک امتیاز و نظر منگال و رفیق افاق و جورج گیل و طریق ریاض و نسرین تاج و دیگران در این اجتماع سخنرانی کردند

راهپیمایی های بزرگی همچنین در منطقه کوزدر و کلات بر گزار شد در یک اجتماع انبوه در کلات ارباب احمد علی رفیق وحید و رفیق علی احمد برای مردم سخنرانی کردند

در پاختون خوا(واقع شده است در سر حد شمال غربی ایالت) اشفتگی و سراسیمگی در سراسر ایالت به چشم می خورد رفقایمان اعتراضات را در ملاکاند و مردان و چارسادا و بونرو سوابی پیشاور و بنو و دی ای خان رهبری می کردند

در کشمیر رفقایمان راهپیمایی هایی را در راوالاکوت و خاگلا و هاجرا و باغ و مظفر آباد رهبری کردند انها همچنین در تعداد زیادی در پلاندری و سیانسا و کوتلی شرکت کردند در راوالاکوت به زودی بعد از این حادثه یک کمیته دانشجویی تشکیل شد که کاروان انتقام انقلابی بوتو را سازماندهی کرد این کمیته ها ترکیب شده بودند از (jknsf)(jkpsf)و (jkpso) که فدراسیون های مهم دانشجویی در کشمیر بودند

نزدیک به 5000 هزار نفر از دانشجویان در این کاروان شر کت جستند در پایان این کاروان یک تجمع بر گزار گردید که سرپرستی می شد توسط عادل خان و او رئیس jknsf و تسلیم باقی بود همچنین مدیر pso.که سر پرستی می شد توسط زیاالقمر

بیش از 100 ماشین در این کاروان پر شور حاضر بودند در مرحله مهم بعدی رفیق بابریک سخنرانی کرد در میان رهبران مردمی حزب مردم پاکستان از جمله سر دار آزم و امجد شاسوار سازماندهندگان bnt کشمیر.تمامی مطالبات در بیانبه به اتفاق ارا حاوی راه حل هایی بود که مورد قبول همگان بود

در ابتدا رهبران محلی با این کاروان مخالفت می کردند اما با پاسخ سنگین توده ها مواجه شدند البته برخی از این فعالین که تظاهرات ها را سازماندهی می کردند فقط برای جانشینی حزب مردم تلاش می کردند اما مردم این فرصت طلبان را نپذیرفتند وبا رفقای مبارز انقلابی که خواستار انتقام از قاتلین بودند همراه شدند

یک میتینگ در امروز 9 ژانویه بر گزار می شود که در مورد برنامه های اعتراضی بعد بحث می کنند

مرحله بعدی

انتخابات تا 18 ژانویه به تعویق افتاد درخواست ما تعویق انتخابات یا انتخابات فوری نبوده است بلکه تصمیم بایستی گرفته شود در حال حاضر رفقای ما در گیر مبارزات انتخاباتی هستند چندین نفر از کاندیداهای مارکسیست در لیست حزب مرم پاکستان(ppp) به عنوان مثال در کراچی کسور و قبایلی در منطقه وزیرستان در سر حد مرز افغانستان قرار گرفته اند این بسیار مهم است که کاندیداهای مارکسیست در چندین کرسی پیروز شوند و توده های لگد مال شده صدای انقلاب خود را به مجلس پاکستان برسانند

 www.edalatsorkh.blogfa.com

لاهور 8 ژانویه 2008