International Marxist University 2020: de kracht van ideeën

Dit is een verslag van Marxist University, het vierdaagse online-evenement dat van 25-28 juli plaatsvond. Dit was het meest succesvolle internationale evenement dat ooit door de International Marxist Tendency (IMT) georganiseerd werd, met bijna 6.500 aanmeldingen!

[Source]

Marxist University eindigde zoals ze van start ging: met een geweldig revolutionair optimisme! In de loop van het evenement hadden zich bijna 6.500 mensen uit 115 landen geregistreerd; de openingssessie werd 10.000 keer bekeken; en meer dan 250.000 euro werd er binnengehaald in donaties. Dit was het grootste internationale marxistische evenement in de recente geschiedenis, met allerlei politieke discussies van zeer hoog niveau. De school was een groot bewijs van de kracht van ware marxistische ideeën en tradities, en de revolutionaire toewijding van de kameraden en sympathisanten die haar mogelijk maakten.

Naast de indrukwekkende opkomst, hielden we onze fenomenale ontvangst op social media in stand. In de laatste vier dagen postten honderden kameraden, sympathisanten en deelnemers wereldwijd afbeeldingen van zichzelf terwijl ze de discussies bekeken, en werden onze belangrijkste hashtags duizenden malen gedeeld. Er was ook een uitstekende respons op onze campagne voor gerechtigheid voor de ontvoerde Pakistaanse kameraad Muhammad Amin, met vele posts die tot zijn vrijlating opriepen. Dit toont de banden van solidariteit die arbeiders en jongeren over de landsgrenzen heen met elkaar verbinden.

Ideeën om de wereld te veranderen

Het evenement was een groot succes vanaf het directe begin, zoals we uitlegden in ons verslag van de eerste twee dagen [Engelstalig]. Maar de Marxist University werd beter en beter. Op maandag hadden we zes zeer interessante sessies over economie, anarchisme, historisch materialisme, identiteitspolitiek, de geschiedenis van de International Marxist Tendency, en postkolonialisme.

De rode draad van de dag, was de totale crisis die reformistische en postmoderne ideeën op elk gebied ondergaan. Zoals Josh Holroyd (leidende activist van de Britse marxisten van Socialist Appeal) uitlegde in zijn verdediging van de methode van het historisch materialisme, hebben de professoren van universiteitscampussen het opgegeven om de geschiedenis wetenschappelijk uit te leggen: in plaats daarvan zeggen ze dat dingen 'gewoon gebeuren'.

Maar zoals Laurie uit Groot-Brittannië uitlegde in zijn inspirerende interventie over de historische basis voor de onderdrukking van vrouwen, maakt de marxistische benadering van de geschiedenis het voor ons mogelijk om te begrijpen waar onderdrukking, uitbuiting en het kapitalistische systeem vandaan komen. Ze hebben niet altijd bestaan. En als ze niet altijd bestaan hebben, dan kunnen ze afgeschaft worden.

Op gelijke wijze legde Hamid Alizadeh (redacteur van marxist.com) in zijn inleiding over postkolonialisme uit, dat de voormalige gekoloniseerde wereld in de recente periode in opstand is gekomen. Als we de radicale arbeiders en jongeren in Soedan, Libanon, Algerije, etc. - die gestreden hebben voor hun vrijheid en menselijke waardigheid - benaderen terwijl we enige concessie doen aan de kleinburgerlijke verering van achterlijkheid en religieus fundamentalisme, dan zouden we hen nooit voor ons kunnen winnen.

Inderdaad, zoals Fiona Lali (hoofdorganisator van de Marxist Student Federation in Groot-Brittannië) zei in de discussie, "op het moment dat je onderdrukking loskoppelt van haar materiële basis, neem je onze mogelijkheid weg om haar te bestrijden." In plaats van arbeiders en jongeren te verdelen langs lijnen van ras, nationaliteit, etc., wat enkel in het belang is van de status quo, moeten we streven naar de grootst mogelijke solidariteit van arbeiders en jongeren op basis van klasse, naar een collectieve strijd om het kapitalisme omver te werpen en socialisme op te zetten, om zo onderdrukking bij de wortel aan te pakken.

Onze organisatie staat alleen in haar onbeschaamde verdediging van de originele, onvervalste beginselen van het marxisme, leninisme en trotskisme - zoals Alan Woods (redacteur van marxist.com) uitlegde in de discussie over de Geschiedenis van de IMT. We geven geen ruimte aan kleinburgerlijke ideeën als identiteitspolitiek of postmodernisme. En het is deze verbintenis met de ware ideeën van het marxisme die onze wereldwijde groei verklaart, die weerspiegeld werd in onze fantastische wereldschool.

De laatste dag opende met drie sessies over religie, queer theory en pacifisme. Alex Grant uit Canada gaf een uitstekende inleiding aan de discussie over de marxistische houding tegenover religie. Hij legde uit dat onze filosofie, het dialectisch materialisme, een atheïstische filosofie is; en dat de combinatie van religie met de staat onvermijdelijk reactionair is. We moeten echter accepteren dat religieus geloof een materiële basis heeft in het lijden en de ellende die gebracht worden door de klassensamenleving, en als we dit willen overstijgen moeten we het systeem zelf ten einde brengen. Alleen de arbeidersklasse, die los van haar religieuze denkbeelden verenigd is, kan dit bereiken.

Dit sentiment werd voortgezet in de discussie over queer theory, ingeleid door Yola Kipcak uit Oostenrijk. Ze legde uit dat terwijl de kleinburgerlijke identiteitstheoretici beargumenteren dat eenheid altijd onderdrukkend is, wij ons moeten richten op dat wat ons verenigt. Namelijk, de gemeenschappelijke strijd om de bron van homofobie, transfobie, seksisme en iedere andere vorm van onverdraagzaamheid weg te nemen: het kapitalisme. In plaats van dat we onze strijden van elkaar afzonderen in een regenboog van verschillende kampen, moeten we alle krachten van de arbeidersklasse benutten voor de revolutionaire omvorming van de samenleving.

Communisten versmaden het om hun doeleinden te verbergen, en we moeten de laster van onze klassenvijanden verwerpen. Zoals Ben Gliniecki uitlegde in zijn inleiding over pacifisme, dezelfde figuren die marxisten als gewelddadige en bloeddorstige coupplegers veroordelen, steunen een systeem dat de grootste en bloederigste oorlogen in de geschiedenis heeft veroorzaakt en het menselijk ras wreedheden blijft aandoen om zijn belangen te beschermen. We zijn niet gewelddadig, maar noch zijn we bereid om de barbarij van de klassensamenleving te accepteren. We zijn bereid om te vechten voor een einde aan dit verrotte systeem, als deel van de revolutionaire arbeidersbeweging. "De enige rechtvaardige oorlog is de klassenoorlog. De enige rechtvaardige middelen om deze oorlog te voeren, zijn die middelen die daadwerkelijk leiden tot de bevrijding van de mensheid," aldus Ben.

Arbeiders en jongeren aller landen: verenigt u!

De dag werd afgesloten met een rally, ingeleid door Jorge Martín van de redactie van In Defence of Marxism. Hij verklaarde dit de meest succesvolle school in de geschiedenis van de IMT, ondanks de uitdagingen als gevolg van de pandemie. Duizenden mensen, uit bijna ieder land op aarde, hebben in de loop van de school naar de sessies gekeken. We verwachten een verder succes met onze aankomende rally om Leon Trotski te herdenken. Het is deze augustus 80 jaar geleden dat hij in Mexico vermoord werd.

Het niveau van enthousiasme voor onze ideeën is een klap in het gezicht van de 'intellectuele' cynici die zeggen dat arbeiders geen interesse in theorie hebben. Integendeel, Jorge vermeldde dat er een Chileense arbeider op een bouwplaats en een Canadese conciërge waren, die ons schreven dat ze een verbinding maakten met onze school en het volume opvoerden, zodat hun collega's ook konden meeluisteren! Dit zijn slechts twee voorbeelden, maar social media laat zien dat er honderden meer van zulke gevallen zijn!

Naast het succes van de Marxist University, rapporteerde Jorge dat we 1,8 miljoen bezoekers op onze hoofdwebsite (marxist.com) hebben gehad in de drie maanden van de pandemie. Deze enorme openbare gezondheidscrisis heeft wereldwijd een versnelling van onze groei in gang gezet: het weerspiegelt dat men overal het kapitalistisch systeem in vraag begint te stellen, wat vooral onder jongeren het geval is. Dit alles is in contrast met vele andere zogenaamde socialistische organisaties, die omkomen in splitsingen en crises. Wat ons onderscheidt, zei Jorge, is onze stevige basis van marxistische theorie en onze vriendelijke, niet-sektarische houding tegenover de arbeidersbeweging.

Jorge legde uit dat theorie niet slechts een intellectuele oefening is, maar een gids tot actie. Zoals Marx schreef in zijn Stellingen over Feuerbach, hebben de filosofen de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd, het komt erop aan haar te veranderen. Hij deed daarna een oproep aan alle luisteraars die dit nog niet gedaan hadden, om zich bij de IMT aan te sluiten om de samenleving te transformeren. Met de juiste leiding, zo zei Jorge, "zal deze keer onze klasse winnen!"

Kameraden uit de hele internationale werden toen uitgenodigd om te spreken over de onstuitbare opmars van de IMT op ieder continent. Kameraad Paras legde uit dat de grootste sectie van de IMT nu aanwezig is in iedere regio van Pakistan, waar arbeiders en jongeren verdrinken in armoede, ziekte, repressie en staatscorruptie. Een revolutionaire situatie ligt in het verschiet en onze kameraden voeren een race tegen de klok om het noodzakelijke leiderschap te bouwen dat een referentiepunt kan worden voor de massa's en een weg vooruit kan tonen.

De volgende spreker was Lucy uit Brazilië, waar de zwakke en reactionaire regering-Bolsonaro met haar roekeloze respons op de coronacrisis de woede van de werkende klasse heeft opgewekt. Als eerste linkse organisatie die de slogan Fora Bolsonaro (Weg met Bolsonaro) aannam, hebben onze kameraden een belangrijke leidende rol gespeeld in de strijd tegen de verrotte regering en zijn ze op deze basis sterk gegroeid.

Hierna kwam Fiona uit Groot-Brittannië, waar we een beduidende groei hebben meegemaakt in de laatste periode. Na de nederlaag van de Corbyn-beweging is er een hele laag gefrustreerde, radicale jongeren tot radicale conclusies gekomen, versterkt door de rampzalige aanpak van de COVID-19 pandemie door de reactionaire regering-Johnson. Dit alles heeft geleid tot een enorme populariteitsstijging voor marxistische ideeën, in het bijzonder onder studenten en jongeren, waar de Britse kameraden op konden kapitaliseren met regelmatige, goed bezochte online bijeenkomsten. Ze hebben ook plannen om binnenkort over te gaan naar een weekblad - een enorme stap vooruit.

De volgende spreker was Oleg uit Rusland, die van start ging met een eerbetoon aan kameraad Alexei, de oprichter van onze Russische sectie, die momenteel herstelt van een ongeluk. We stuurden hem onze revolutionaire groeten. Oleg sprak over hoe de degeneratie van de arbeidersbeweging na de instorting van de USSR in 1991 betekende dat Ruslands revolutionaire nalatenschap praktisch begraven werd. De kameraden hebben echter gevochten om dit weer op te graven, door systematisch werk uit te voeren om hun krachten op te bouwen en ervoor te zorgen dat de geest van Oktober de gangsters aan de top van het Russische regime angst blijft inboezemen.

Vervolgens sprak Alessio uit Italië over hoe de coronapandemie, die Italië in een vroeg stadium raakte, een grote verandering van het bewustzijn teweeg heeft gebracht, met spontane stakingen van arbeiders die zich verzetten tegen pogingen om hen in onveilige omstandigheden te laten werken. De kameraden organiseerden een uiterst succesvolle solidariteitscampagne, "De werkers zijn geen kanonnenvoer," die hen in staat stelde om grote bijeenkomsten te organiseren en zich te verbinden met deze voorhoede. Ze blijven ook veel jongeren en scholieren voor zich winnen, die een belangrijke rol zullen spelen in de dramatische gebeurtenissen die eraan zullen komen.

Tot slot deed Laura verslag uit het 'hol van de leeuw': de Verenigde Staten. In nasleep van dramatische ontwikkelingen zoals de Sanders-beweging, de COVID-19 crisis, en Black Lives Matter, hebben meer dan 600 mensen onze Amerikaanse kameraden benaderd met de vraag of ze zich kunnen aansluiten. De verkoop uit hun boekwinkel is verdriedubbeld, net als het aantal bezoeken op hun website. We hebben nu kameraden in 60 verschillende Amerikaanse steden. Trumps geraaskal over de 'marxistische' Democraten en BLM-beweging daarbuiten gelaten, is er inderdaad een groot publiek voor socialistische en communistische ideeën: de heersende klasse van de VS is terecht bang!

Donaties vóór en tijdens de school, en de grote collecte op zondag, brachten ons samen bijna 280.000 euro op: een verbluffend getal dat de toewijding en opoffering van al onze kameraden en sympathisanten bewijst, en hun inspanning voor het bouwen van een betere wereld.

De toekomst behoort aan de marxisten!

Uiteindelijk kwam Alan Woods met zijn afsluitende woorden. Hij zei dat voor de eerste keer in zijn leven, hij het gevoel had dat hij de hele wereld toesprak. Hij verzekerde dat de IMT voor de ondeelbare eenheid van de werkende klasse over alle grenzen heen staat. Daarom verzetten we ons tegen alle reactionaire ideeën die de arbeiders verdelen en hen tegen elkaar opzetten. Dit betekent dat onze discussies niet van abstracte aard zijn. Als we de klassenstrijd willen winnen, moeten de arbeiders en jongeren gewapend zijn met de juiste methoden en bovenal ideeën. Door dit te doen, zo zei Alan, volgen we in de voetstappen van Leon Trotski, die zijn leven gaf in de verdediging van de ware ideeën en tradities van het marxisme en bolsjewisme.

Hij concludeerde:

"De IMT is de enige organisatie op wereldschaal met het recht op de erfenis van het nalatenschap van de internationale die door Leon Trotski werd opgericht, voordat hij zo verraderlijk werd neergeslagen. We moeten vertrouwen hebben in onszelf, kameraden. We moeten tot de volgende conclusie komen: als we dit noodzakelijke werk niet doen, zal niemand anders het voor ons doen... De IMT draagt het lot van de socialistische wereldrevolutie op haar schouders!"

De taak van deze school was om de marxistische ideeën te verdedigen tegen iedere vorm van laster, reactie en revisionisme. Dit werd met grote zelfverzekerdheid bewerkstelligd door iedere kameraad die sprak en tussenkwam; allen lieten een uitstekend begrip zien van de wetenschap van het marxisme. Maar de school zelf was een bewijs van de geldigheid en kracht van deze ideeën. Terwijl de bourgeoisie, de kleinburgerij en de sektariërs deze onstuimige wereld met afschuw en verwarring aanschouwen, niet in staat om te begrijpen wat ze zien, begrijpen de marxisten dat we de doodsstrijd van de oude samenleving meemaken, en de strijd van de nieuwe samenleving die geboren wil worden.

Deze duidelijkheid, dit geloof in een betere toekomst, wint meer en meer arbeiders en jongeren naar ons vaandel. Het is op basis van onze theorie dat we met optimisme vooruit kunnen kijken naar het revolutionaire tijdperk dat we zijn binnengetreden, en met de wilskracht om de taak van de socialistische revolutie tijdens ons leven uit te voeren.

De Marxist University is over, maar de strijd voor socialisme gaat verder! Op naar de overwinning! Sluit je aan!