Forsvar imod klima-katastrofe: Kapitalismens anarki må erstattes af socialistisk plan

Alle politikere og samfundets spidser taler meget om, at redde klimaet. Men det bliver ved snak. Når det kommer til handling, så går det i den stik modsatte retning.

For eksempel fyrede LM Glasfiber, der laver vinger til vindmøller, for nylig 700 arbejdere i Danmark. Den ene store arbejdsplads efter den anden med klimavenlig teknologi og produktion har meddelt massefyringer eller lukning. Vi behøver blot at nævne Vestas eller DONG.

Miljøspørgsmål er klassespørgsmål

Nogle folk siger, at spørgsmål om klima og miljø er et spørgsmål, hvor ”vi alle er i samme båd”. Men spørgsmålet om miljøet er – ligesom alle andre vigtige spørgsmål – et spørgsmål om klasseinteresser. Det er overklassen, der har økonomisk interesse i at forurene, hvis de kan tjene profit på det, og det er arbejderklassen og deres familier – det store flertal – der har interesse i at sikre, at produktion, byggeri og transport bliver planlagt på en forsvarlig måde.

Profit truer miljøet

Det er det glade vanvid, at højteknologisk og klimavenlig produktion lukkes ned. I mange tilfælde flyttes produktion til lande i Asien, hvor der produceres på et lavere teknologisk niveau og med større miljømæssige omkostninger, men hvor lønnen er lavere og kapitalisternes profit er en smule større. I andre tilfælde lukkes produktionen af for eksempel vindmøller selv om Vestas tjener store overskud. I alle tilfælde er det profitten, der er det afgørende – altså bliver spørgsmål om hele klodens klima alene bestemt af en lille gruppe ikke-valgte aktionærers hensyn til, hvordan de bedst kan tjene penge på andre menneskers arbejde. Det er ikke en tilfældighed – det er faktisk sådan, den kapitalistiske markedsøkonomi fungerer. Lige så længe, økonomien kører på denne måde, bliver det aldrig anderledes.

Kapitalismen er problemet

Det er paradoksalt, at menneskeheden aldrig har haft større muligheder for at løse sine problemer, men alligevel står over for den største krise i vores arts historie. Menneskeheden råder over teknologi og produktion til at udrydde sult og sygdomme som malaria og tuberkulose, der hvert år slår millioner ihjel. Menneskeheden råder over fremragende energiteknologi inden for sol-, vind, jord- og vandenergi samt et lovende potentiale inden for fusionsenergi. Det eneste, der står i vejen for at udnytte potentialet inden for alle felter er, at produktionen styres efter enkelpersoners profit i stedet for samfundets bedste. Det er kapitalismen, der står i vejen for, at menneskeheden kan løse sine problemer

Socialisme er løsningen

Politikere i hele verden kan lægge lige så mange planer de vil, og skrive alle de fine papirer, de vil. Det kommer aldrig til at hjælpe på klimaændringerne, fordi de ikke kontrollerer produktionen – man kan ikke kontrollere hvad man ikke ejer. Det eneste, der hjælper, er hvis de største og vigtigste virksomheder i hele verden begynder at producere klimavenligt og efter en demokratisk tilrettelagt plan. Det kan aldrig ske, så længe økonomien fungerer efter kapitalismens anarki. Det kan kun lade sig gøre, hvis de store virksomheder bliver overtaget af staten og drevet under en demokratisk, socialistisk plan. En del af en sådan plan vil være at udvikle miljøvenlig teknologi og afskaffe kapitalisternes patentrettigheder. Det sker ikke af sig selv, men kun ved at vi sammen bliver aktive i arbejderbevægelsen for at presse arbejderpartierne til at tage kravet om nationalisering af de store virksomheder op.

Gå med i Socialistisk Standpunkt

Der er brug for en international organisering af kampen for socialisme og for at rette op på kapitalismens miljøødelæggelser. Derfor er Socialistisk Standpunkt tilknyttet den Internationale Marxistiske Tendens, som samler aktive klassekæmpere fra omkring 40 lande. I Danmark opfordrer vi alle, der sympatiserer med os til at blive aktiv i SF og SFU, tegne abonnement på vores avis og kontakte os for at tage del i de møder og arrangementer, vi med jævne mellemrum afholder om marxistisk teori og dansk og international klassekamp.