Marx hade rätt!

Description

Marxistiska Studenter Stockholm bjuder in till sitt första öppna möte för terminen! Diskussionsämnet är: Marx hade rätt!

Fram tills nyligen ansågs Karl Marx teori om kapitalismens oundvikliga överproduktionskris vara fullständigt förlegad. Men under de senaste 20 åren har allt förändrats.

Ekonomerna har inte kunnat förutse alla stora ekonomiska händelser, de förnekade till och med att den nuvarande krisen kunde äga rum. Intresset för Marx teorier ökar nu i takt med att allt fler förstår riktigheten i hans revolutionära teorier.

En växande andel ekonomer anser att den allmänt vedertagna ekonomiska teorin saknar relevans. Men de borgerliga ekonomerna håller fast vid det kapitalistiska systemet, även om de tvingas erkänna att det är dömt till kollaps.

Vissa förespråkar keynesianska lösningar för att stimulera ekonomin, men detta är ren utopi i en tid då systemet tydligt uppvisar att det nått sina egna begränsningar. Vad som krävs är som Marx förklarade: en socialistisk revolution.

Mötet hålls i sal B413 på Stockholms universitet kl 18.00. Vi möts i cafét utanför biblioteket några minuter innan, för de som inte hittar.