Venezuela: Besegra kontrarevolutionen! Försvara revolutionen!

Description

Hands off Venezuela!

I början av 2000-talet inledde Hugo Chávez, Venezuelas dåvarande president, den radikala samhällsomvandling som skulle komma att bli känd som den bolivarianska revolutionen. Efter år av kapitalistisk utsugning och fattigdom kom första gången landets rikedomar de fattiga och arbetande till del, genom omfattande satsningar på välfärd, bostäder, utbildning och sjukvård.

Gång på gång har massorna kommit ut på gatan för att försvara revolutionen från imperialismens och kapitalisternas försök att sabotera och krossa den. Idag har USA-imperialismen och högern inlett en öppen kontrarevolution för att ge tillbaka makten till fåtalet och rulla tillbaka alla sociala landvinningar och reformer.

Medan västerländsk media skyller det rådande kaoset på revolutionen, är verkligheten en helt annan. Ekonomiskt sabotage från de som styr ekonomin och imperialismen är det som ligger bakom.

Vad är det som egentligen händer i Venezuela? Vilka är den venezueleanska revolutionens landvinningar och varför är den värd att försvara? Vilka intressen står bakom kontrarevolutionen?

Välkommen att delta på detta möte då vi reder ut dessa frågetecken och diskuterar framtidsutsikterna för socialismen i Latinamerika.

-----

Arrangörer: Hands off Venezuela och Svensk-kubanska föreningen i Göteborg