Læsegruppe: Staten og revolutionen

Description

Vi starter en læsegruppe, hvor vi skal læse "Staten og revolutionen" af V.I. Lenin. Det bliver pissefedt! 📚✊

Bogen er skrevet i Helsingfors i august 1917 og første gang udgivet på forlaget Sjisn i Snanije 1918. Det var dengang - umiddelbart efter Oktoberrevolutionen - en epokegørende begivenhed i udviklingen af den socialistiske teori og praksis.
Værket er et kampskrift for marxismens revolutionære teori og praksis mod hhv. højre-opportunistiske og venstre-anarkistiske forvanskninger af marxismen. For Lenin var marxismen ikke et dogme, men derimod først og fremmest en vejledning til revolutionær handling. Staten og revolution regnes for et af hans vigtigste værker.

Læsegruppen mødes første gang onsdag d. 11. oktober, kl. 11, ved receptionen i bygningen KUA2 på, ja, KUA.
Til første gang læser vi første del "Klassesamfund og stat". Alle er velkomne, så kom glad! ❤

Bogen kan læses online og på dansk her:
http://www.marxisme.dk/arkiv/lenin/1917/stat-rev/