Sverige behöver en revolution

Description

Kapitalismen leder till kriser. I Helsingborg står sjukvården inför massiva sparpaket samtidigt som personalen går på knäna. Unga hittar inga bostäder medan kommunen bygger nytt bilgarage för en halv miljard kronor. Ungas arbetsvillkor försämras och heltidsjobb byts ut till timanställningar där unga jagar timmar varje vecka för att få ekonomin att gå runt.

Den Socialdemokratiska regeringen höjer pensionsåldern för arbetande människor och förbereder sig för att inskränka strejkrätten. Inom välfärden fortsätter nedskärningarna och avregleringarna. Vi står inför ett politiskt val till hösten där vi står inför försämringar eller MER försämringar. I ett sådant läge erbjuder reformismen inga lösningar och det ekonomiska utrymmet för de massiva reformer som gjordes under efterkrigstiden i Sverige existerar inte idag. Arbetarrörelsen behöver anpassa sig till den tid vi lever i och vad vi behöver idag är en socialistisk revolution. Genom att ta över de stora företagen och bankerna kan rikedomarna som nu är koncentrerade till ett fåtal fickor fördelas lika och användas för att bygga ett i grunden jämställt samhälle där vi kan bygga bort bostadsbristen, införa full sysselsättning och åter-industrialisera Sverige. Kom och lyssna och diskutera utsikterna för en socialistisk revolution i Sverige och i världen.

Datum: 14 mars
Plats: Tredje våningen på Folkets Hus. Södergatan 65.
Tid: 18.00

Vilka är vi?
Marxistiska Studenter är startat av den Internationella marxistiska tendensen (IMT). Vi anordnar studiecirklar, öppna möten och skolning i den revolutionära marxismens idéer. Vi kämpar för en socialistisk samhällsomvandling och att ta makten ifrån den härskande klassen genom revolution. Vill du gå med eller veta mer? Kontakta oss på marxist.se/medlem .