Marxist University

About this page

[Source]

De Braziliaanse afdeling van de Internationale Marxistische Tendency is geconfronteerd met een online aanval van een anoniem individu in een poging om onze revolutionaire ideeën het zwijgen op te leggen. We willen onze volledige steun en solidariteit betuigen aan de Braziliaanse kameraden van Esquerda Marxista en kameraad Johannes Halter, die zowel persoonlijke bedreigingen als bedreigingen aan het adres van zijn familie heeft doorstaan. We vragen al onze lezers om de campagne te steunen door een boodschap van solidariteit te sturen naar contato@marxismo.org.br.

Op zaterdag 12 september bedreigde een hacker Johannes Halter, de moderator van Esquerda Marxista's Instagram-pagina. De hacker dreigde alle persoonlijke en adresgegevens van Johannes Halter, evenals die van zijn familieleden, vrij te geven aan de groep die hen inhuurde om dit te doen. Eerst zei hij dat hij was ingehuurd door "iemand", daarna zei hij "de groep mensen die mij hebben ingehuurd", gevolgd door "we gaan het doen". Of deze persoon nu een criminele hacker is die betrokken is bij chantage, een huurling in dienst van een extreemrechtse groep of een lid van een anticommunistische groep, Esquerda Marxista zal zich niet laten intimideren en deze persoon zal zich moeten verantwoorden voor wat hij doet. Aan het einde van dit artikel staat een link naar de Instagram-pagina die werd bedreigd.

Lees het origineel in het Portugees.

Volgens de hacker werd hij ingehuurd om Johannes Halter te chanteren om hem te dwingen de pagina te deactiveren. De hacker gebruikte de codenaam "Asag", en belde vanuit een WhatsApp-nummer van Amerikaanse origine +1(509)587-0987. Esquerda Marxista's Instagram-pagina blijft actief en blijft revolutionaire ideeën verspreiden. Dit was de zoveelste aanval op Esquerda Marxista, dat al verschillende pogingen heeft doorstaan om de website te hacken en de organisatie te intimideren.

Esquerda Marxista en haar verantwoordelijken hebben al verschillende rechtszaken, arrestaties en aanvallen van de politie ondergaan voor de ideeën en acties die zij verdedigen en uitvoeren. Ze hebben ook te maken gehad met fysieke aanvallen door rechtse groeperingen tijdens demonstraties, bedreigingen van hun leden en heimelijke aanvallen op hun activisten en kantoren. Livraria Marxista, die door de groep in São Paulo wordt onderhouden, is al het doelwit geweest van verschillende politie-invallen, diefstallen en vandalisme.

Dit zijn intimiderende en dwingende manieren die staatsagenten, reactionairen, fascisten en semi-fascisten gebruiken om te proberen hun programma en ideeën te laten zegevieren. De communistische strijdmethode daarentegen is altijd gebaseerd geweest op het openlijk uiten van onze ideeën, de invloed van deze ideeën en de massale strijd. Daarom vragen wij alle organisaties die beweren werknemers te vertegenwoordigen, evenals intellectuelen en activisten die geloven in democratische vrijheden en het recht op vrijheid van meningsuiting en organisatie, zich uit te spreken en deze verachtelijke poging van dit reactionaire schorem, dat de ouders van een activist zonder scrupules bedreigt, aan de kaak te stellen.

Het is geen toeval dat deze chantagedaad tegen Esquerda Marxista en haar journalist plaatsvindt op een moment dat de federale afgevaardigde Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) wetsvoorstel 4425/2020 indient. Dit voorstel van de zoon van de president stelt nazi-verontschuldiging gelijk aan de verdediging van het communisme en stelt een gelijke criminalisering van beide politieke stromingen voor.

Deze aanval op Esquerda Marxista is een gevolg van de reactionaire politiek van Jair Bolsonaro, de ontaarde kliek om hem heen, en zijn volgelingen. In het huidige klimaat zijn er voortdurend prikkels voor geweld tegen de pers, individuele journalisten en elke politieke tegenstander of oppositiepartij. Niet toevallig wees Jair Bolsonaro, nog voordat hij werd gekozen, het communisme aan als zijn grootste vijand.

Wij herhalen de oproep om aan te sluiten bij de campagne om deze aanval op de vrijheid van meningsuiting en organisatie aan de kaak te stellen. Klaag de aanval aan en maak een zo groot mogelijke impact op websites, sociale netwerken en discussiefora!

Hieronder vindt u screenshots van de bedreigingen en een audio van de chanteur. De inhoud hieronder is door Esquerda Marxista vervaagd om de familie van onze kameraad Johannes Halter te beschermen. Het gesprek met de crimineel werd uitgevoerd door Esquerda Marxista.

De bedreigde instagrampagina is https://www.instagram.com/esquerdamarxista/

Onze Facebook-pagina is https://www.facebook.com/EsquerdaMarxista/

Stuur een solidariteitsboodschap naar contato@marxismo.org.br

Beluister hier de audio.

 • Fundamentals of Marxism

  Fundamentals of Marxism

  Marxism provides the tools for comprehending society, nature and the class struggle. If you want to develop your revolutionary understanding, start here!
 • Dialectical Materialism

  Dialectical Materialism

  Dialectical materialism is the philosophy or methodology of Marxism. We must seek to understand the laws of society and nature in order to change them.
 • Historical Materialism

  Historical Materialism

  Historical materialism is the theory of how and why society develops as it does. Each social system has inherent laws that drive it forward, and eventually spell its undoing.
 • Marxist Economics

  Marxist Economics

  Marxist economics is the study of the laws of motion of capitalist production and society, allowing us to understand why capitalism perpetually goes into crisis.
 • Marxism & the State

  Marxism & the State

  The state is an instrument of class rule. We must understand the state’s role by analysing it scientifically, from its first emergence out of class society, to the present day.
 • Bolshevism

  Bolshevism

  The Russian Revolution of 1917 is the greatest event in world history. For the first time working people took power into their own hands and began the gigantic task of the socialist reconstruction of society.
 • Stalinism

  Stalinism

  The Russian Revolution was betrayed and degenerated under a counter-revolutionary bureaucracy, led by Stalin. Understanding why this happened is critical for Marxists.
 • The National Question

  The National Question

  Marxists are internationalists, who fight for world revolution. We also stand for the liberation of oppressed nationalities as part of this struggle.
 • Anarchism

  Anarchism

  Marxists share anarchists’ objective of overthrowing the bourgeois state. But the anarchist understanding of power and the state is abstract, rather than scientific - and therefore limited.
 • Imperialism & War

  Imperialism & War

  Imperialism is the highest stage of capitalism, and war is the extreme expression of capitalism's contradictions and rapacious hunt for profit.
 • Identity & Oppression

  Identity & Oppression

  Marxists are irreconcilably opposed to oppression and fight determinedly for the liberation of marginalised groups, which can only be achieved through class struggle.
 • Fascism

  Fascism

  The madness of fascism in the 1930s expressed the historic crisis and dead-end of capitalism, and could have been averted through revolution. But is fascism a major threat today? And how can it be combatted?
 • Religion

  Religion

  Marxism rejects superstition, but religion cannot be overcome by recourse to argument alone; we must instead attack its social foundation: the class system itself.
 • Environment

  Environment

  The capitalists and their political representatives are completely incapable of saving the planet from environmental disaster. System change, not climate change!
 • Art

  Art

  Art under capitalism is shackled to the profit motive, and the majority of people are denied the opportunity to experience and develop culture to its fullest. Only socialism can liberate the arts.
 • Science & Technology

  Science & Technology

  Capitalism is supposed to drive innovation, technological sophistication and scientific advancement. But in fact, it has become a brake on progress.
 • Workers' control

  Workers' control

  Under capitalism, a minority runs production for their narrow interests. We advocate workers seizing control of their workplaces, and running them for the common good.
 • In Defence of Genuine Marxism

  In Defence of Genuine Marxism

  There have been countless attacks, falsifications and distortions levelled against Marxism over the years. It is our duty as Marxists to set the record straight.
 • 1

Revolution — the locomotive of history

 • Ancient history

  Ancient history

  The history of the ancient world is ripe with lessons about the development of class society and the heroic struggle of the early oppressed classes against their masters.
 • English Revolution

  English Revolution

  The Civil War in England was a revolutionary clash by the rising bourgeois class of English merchants and bankers, led by Oliver Cromwell, against the rotten feudal regime of Charles I.
 • French Revolution

  French Revolution

  In the Great French Revolution of 1789, the revolutionary bourgeoisie and popular masses overthrew the decrepit Ancien Regime, creating an earthquake that shook the world.
 • Paris Commune

  Paris Commune

  For a tragically brief period in 1871, the workers of Paris began the tremendous task of replacing the capitalist state with the dictatorship of the proletariat.
 • First International

  First International

  The first international proletarian organisation, with the participation of Marx and Engels, paved the way for the development of organised working-class struggle worldwide.
 • Second International

  Second International

  The Second International was a formidable bastion of working-class internationalism until it descended into national chauvinism and opportunism. Its history is rich with lessons.
 • World War I

  World War I

  To understand the causes of the great slaughter, it is necessary to lay bare the real mainspring of war in the modern epoch: the contradiction between the interests of different capitalist states.
 • German Revolution

  German Revolution

  After the Russian Revolution, the German proletariat entered the scene of history and brought an end to WW1 - but their revolution was sadly defeated.
 • Third International

  Third International

  The Third (Communist) International was a vital school of revolutionary ideas and strategy, which degenerated with the rise of Stalinism.
 • Fourth International

  Fourth International

  The history of the Fourth International was a struggle (led by Leon Trotsky) to keep the genuine traditions of Bolshevism alive, against colossal odds.
 • Spanish Revolution

  Spanish Revolution

  The Spanish masses strived towards socialist revolution in the 1930s, but were strangled by the class collaboration of their leadership, paving the road to fascist victory.
 • World War II

  World War II

  Although WW2 is often portrayed in the history books as a clash between ‘democracy’ and Hitler’s Germany, the war was mostly a titanic struggle between fascism and the USSR in which the latter triumphed.
 • Chinese Revolution

  Chinese Revolution

  The Chinese Revolution saw the heroic masses throwing off the yoke of imperialism, although the revolution degenerated along Stalinist lines, culminating in capitalist restoration.
 • Cuban Revolution

  Cuban Revolution

  On 1 January 1959, the brutal Cuban dictator Batista fell to the guerrillas of Fidel Castro and Che Guevara. Within three years, capitalism had been abolished on the island.
 • Colonial Revolution

  Colonial Revolution

  In the colonial and ex-colonial countries, the post-war period saw unprecedented upheaval, characterised by famine, social unrest, wars, revolution and counter-revolution.
 • Revolutionary 1968

  Revolutionary 1968

  The year 1968 saw one revolutionary eruption after another worldwide, including the greatest general strike in the post-war period in France, which almost toppled Charles de Gaulle.
 • Ireland & Republicanism

  Ireland & Republicanism

  The national struggle and the class struggle in Ireland have always been closely connected. Today, the struggle for a united Ireland is bound up with the struggle for a workers’ republic.
 • British Labour Movement

  British Labour Movement

  Despite its conservative reputation, Britain’s history is full of class struggle: from Chartism to the foundation of the Labour Party, to the general strike of 1926, to the Miners’ Strike of the 1980s.
 • Class Struggle in the USA

  Class Struggle in the USA

  The history of the class struggle in the United States illustrates that the ideas of Marxism, socialism and communism aren't at all alien to "the land of opportunity."
 • Black Struggle

  Black Struggle

  Racism is hardwired into the capitalist system, serving as a convenient weapon of divide and rule to keep the exploited masses from uniting against their shared oppressors.
 • Deformed Workers' States

  Deformed Workers' States

  A revolutionary wave swept Europe after the Red Army’s victory over fascism in WW2, but the new regimes established were deformed workers’ states modelled on Stalinist Russia.
 • Arab Revolution

  Arab Revolution

  In 2011, a tremendous revolutionary tsunami swept the Arab world, bringing down multiple dictatorships. Sadly, a lack of revolutionary leadership opened the door for counter-revolution.
 • Venezuelan Revolution

  Venezuelan Revolution

  The Bolivarian Revolution led by Hugo Chavez defied imperialism and carried out huge reforms for the workers and poor, but its failure to break with capitalism led to compromise and crisis.
 • Perspectives

  Perspectives

  The purpose of Marxist perspectives is to provide a guide to action based on scientific analysis of the main processes in society. These documents ask: where is world politics going?
 • 1
 • 1
 • 2