Algerie: PST forbudt av regimet – ned med undertrykkelsen

Det algeriske statsrådet har lagt ned forbud mot det sosialistiske arbeiderpartiet (PST) og stengt kontorene deres. Denne skandaløse handlingen av politisk undertrykkelse er en del av et pågående angrep på venstreaktivisme, demokratiske friheter og den revolusjonære Hirak-bevegelsen. Den Internasjonale Marxistiske Tendensen (IMT) fordømmer denne skandaløse handlingen og uttrykker solidaritet med PST.

[Source]

I flere måneder har regjeringen til Abdelmadjid Tebboune intensivert undertrykkelsen av venstresidens partier, opposisjonsgrupper og fagforeninger. Aktivister, studenter, journalister og akademikere blir nesten daglig arrestert, inkludert Fethi Ghares, talsmann for den demokratiske og sosiale bevegelsen (MDS), og Kaddour Chouicha, medlem av CGATA’s fagforeningssenter.

I 2021 alene ankom 300 nye politiske fanger til Algeries overfylte fengsler, tusenvis måtte gå gjennom rettssaker og varetektsfengslinger, og det ble innledet oppløsningsprosedyrer mot flere venstrefløy grupperinger, inkludert PST, Unionen for endring og fremskritt (UCP), og Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ).

PST var allerede truet av oppløsning etter en klage den 26. april 2021 av innenriksministeren. I denne perioden gikk PST inn for boikott av valget 12. juni, som ble avvist med et overveldende flertall av massene som nektet å legitimere det råtne regimet.

Partiet har vært utsatt for systematisk trakassering fra regjeringen, som selv har møtt utbredte protester mot sin folkefiendtlige politikk med nedskjæringer og undertrykkelse. Regimet forsøker å gå tilbake på de demokratiske fremskrittene som de algeriske masser har oppnådd etter at de klarte å avsette det forhatte Bouteflika-regimet, og legge byrden av Algeries økonomiske krise på deres skuldre. PST blir angrepet for sin rolle i motstanden mot denne reaksjonære politikken.

I en erklæring om forbudet og nedsteningen av kontorene uttaler det nasjonale direktoratet for PST:

«For oss er dette en beslutning som bekrefter den intensiverte undertrykkelsen… De hundre som sitter i fengsler og risikerer rettsforfølgelse, [omfatter] unge Hirak-aktivister og aktivister på sosiale medier, journalister og advokater, akademikere og samfunnsaktivister, politiske opposisjonsledere som Fethi Gares og fagforeningsfolk som Kaddour Chouicha samt mange andre. Det er også et spørsmål om å få vårt parti til å betale for sine politiske holdninger og sine resolutte forpliktelser overfor Hirak, mot undertrykkelse og deltakelse i arbeidernes og de folkelige massenes sosiale kamp …

«For vårt parti er kampen for demokratiske friheter, likhet og sosial rettferdighet … en historisk kamp, som flere generasjoner av militanter fra vår fløy legemliggjorde og noen ganger betalte for med livene sine. I dag fortsetter vår kamp som en del av arbeidernes og vårt folks kamp mot undertrykkelse, for løslatelse av politiske fanger og for respekt for og innvielse av demokratiske friheter. Det er en kamp for en effektiv utøvelse av folkelig suverenitet, inkludert over den økonomiske og sosiale politikken. Det er en kamp mot liberal økonomisk politikk og mot imperialismens og utenlandske makters kvelertak over vår nasjonale rikdom og uavhengighet.»

Vi støtter fullt ut kampen for demokratiske rettigheter, for sosial rettferdighet og mot imperialisme. I siste ende kan disse kampene kun vinnes gjennom ekspropriasjon av kapitalistene, både algerisk og imperialistisk, og oppbyggingen av sosialismen i Algerie og verden.

Solidaritet med PST!

Solidaritet med Hirak!

Ned med undertrykkelse!

Fullfør den algeriske revolusjonen!

Join us

If you want more information about joining the IMT, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.